• صفحه بارگذاری پروژه پایان یافته

صفحه بارگذاری پروژه پایان یافته

همکار محترم،

طبق روال کاری سایت ترجمه فنی از تمام همکاران مترجم سایت درخواست می‌شود که فایلهای نهایی پروژه انجام شده خود را با استفاده از فرم زیر در سامانه بارگذاری نمایند. برای دسترسی به این فرم شما باید حتما وارد سایت شده باشید. از همکاری شما متشکریم.

فقط همکاران عضو در سایت می‌توانند این فرم را مشاهده کنند. لطفا وارد شوید.

اسکرول